Защита на личните данни

ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” е регистрирана като администратор на лични данни и събира и обработва личните данни, предоставени и от клиентите й, според условията, постановени от Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г. Личните данни се използват за приемане и изпълнение на поръчки и за свързване с клиентите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Част от личните данни (Име, Адрес, Телефон, E-maill) могат да бъдат предоставени на куриерска фирма СПИДИ и/или Български пощи ЕАД с цел доставяне на поръчките до ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Личните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на други лица освен споменатите по-горе или използвани за цели, различни от гореописаните. Личните данни на всеки клиент са пазят една година като те могат да бъдат изтрити от нашата база данни по всяко време при желание от страна на клиента.

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ,

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ, се съхраняват, обработват и използват от ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА.

ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на ПОТРЕБИТЕЛЯ.