Всичко от Макариополски Епископ д-р Николай, Ахимандрит д-р