Всичко от Титус Брандсма, Габриел на св. Мария Магдалена